Einsatzb-Buero

Świeże pomysły dzięki świeżej wodzie –
skuteczna poprawa jakości pracy w biurze.

#
Osoby pracujące na co dzień w biurach piją zbyt mało wody - potwierdzają to badania przeprowadzone przez IDM (Informationszentrale Deutsche Mineralwasser - Niemiecka Centrala Informacji dla Wody Mineralnej) oraz przez Instytut Badań Socjologicznych oraz Analiz Statystycznych Forsa. Stres i zmęczenie powodowane długą pracą przed komputerem, trudnymi rozmowami telefonicznymi oraz suchym powietrzem potęgują niedobór płynów. W konsekwencji nasza koncentracja zostaje znacznie obniżona.

Dystrybutor wody WPD 100 w ofercie Kärcher zapewni ożywcze orzeźwienie - dzięki temu najlepsze pomysły będą wpadać do głowy nawet w piątkowe popołudnie.