CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Conformitatea și integritatea sunt aspecte fundamentale ale muncii noastre la Kärcher. Interacțiunea deschisă și transparentă este importantă pentru noi. Acest lucru necesită un angajament din partea fiecăruia dintre noi.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner

„Credibilitatea, onestitatea, transparența și integritatea sunt pietrele de temelie ale succesului nostru. Relațiile noastre de cooperare și comunicare cu partenerii noștri de afaceri se bazează pe aceste valori. Prin urmare, managementul eficient al conformității stabilește tonul pentru toate deciziile noastre de zi cu zi. Ca și companie de familie și lider pe piața globală, filozofia noastră este condusă de produse excelente, corectitudine, încredere și valori.”

Hartmut Jenner
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație
Alfred Kärcher SE & Co. KG

 

CONFORMITATE LA KÄRCHER

 

  • Ca și companie globală, încrederea pe care partenerii noștri de afaceri, angajații și publicul ne-o acordă zilnic este foarte importantă pentru noi. Pentru a câștiga această încredere, ne-am bazat ferm cultura corporativă pe transparență și responsabilități clare.

  • Conformitatea legală și conduita etică sunt premisele noastre fundamentale pentru a asigura succesul afacerii noastre pe termen lung. Conformitatea pentru Kärcher trebuie să implice respectarea deplină a tuturor legilor, reglementărilor interne, angajamentelor voluntare și principiilor etice.

  • Compania a înființat un Sistem de Management al Conformității pentru a putea garanta conformitatea și a preveni abaterile sistematice. Principiile și măsurile fundamentale pentru a ne comporta cu integritate sunt stabilite în Codul nostru de conduită.

  • Aceste principii fac parte din filozofia noastră corporativă. Acestea servesc drept îndrumări cruciale și mecanism de protecție pentru Kärcher, angajații noștri și partenerii noștri de afaceri.

  • Scopul este de a stabili în permanență principiile noastre de bază și de a le examina și îmbunătăți continuu. Acest lucru ne asigură că acționăm întotdeauna cu integritate.
    CODUL DE CONDUITĂ
     

PRINCIPIILE DE CONFORMITATE PENTRU KÄRCHER

Programul de conformitate se bazează pe trei principii de bază:

PREVENIRE

Fiecare este responsabil pentru propriile acțiuni și comportamente. Fundamentul conduitei etice este cunoașterea cerințelor legale, a regulilor și liniilor directoare ale companiei, precum și a standardelor și regulilor legate de departament. Kärcher solicită și promovează formarea continuă pentru toți angajații pentru a preveni potențialele încălcări și pentru a include integritatea în munca de zi cu zi.

DETECTARE

Politica Kärcher nu acceptă încălcări ale acestor reguli. Prin urmare, în ciuda măsurilor de prevenire diligente și a tuturor precauțiilor cuvenite, trebuie să fim vigilenți pentru a identifica riscurile în timp util și pentru a preveni încălcările (neintentionate) ale conformității. În cazul în care sunt identificate nereguli sau abateri, Echipa Corporate de Conformitate trebuie notificată fără întârziere.

RĂSPUNS

Ne revizuim în mod regulat sistemul de management al conformității, procesele și structurile pentru a ne asigura că sunt eficiente, contribuind astfel la dezvoltarea continuă. Obținem beneficii considerabile din cunoștințele dobândite din aceste informații detaliate. Fiecare raport este important pentru a ne ajuta să identificăm potențialele nemulțumiri într-un stadiu incipient și să implementăm măsuri de remediere adecvate.

DE CE SĂ TRIMITEȚI UN RAPORT?

Comportamentul responsabil și legal este o prioritate de vârf pentru Kärcher. Angajații, partenerii noștri de afaceri și terții pot raporta eventualele încălcări în orice moment, fiind astfel mai ușor să le detectăm. Verificăm toate informațiile primite, sistematic și confidențial. Dacă are loc o încălcare, aceasta trebuie procesată cât mai repede posibil și trebuie implementate măsuri adecvate – în special pentru această încălcare, dar și pentru a preveni orice încălcare ulterioară.

 

Ce rapoarte sunt utile?

Cazuri suspecte și încălcări ale legilor, Codului nostru de conduită și ghidurilor interne.

CUM POT TRIMITE UN RAPORT?

Informațiile pot fi transmise prin diferite canale de raportare:

SISTEM DE RAPORTARE ONLINE

Rapoartele pot fi transmise folosind sistemul nostru extern de avertizare. Acest lucru se face în mod confidențial, sigur și anonim. Utilizați următorul link pentru a accesa sistemul de avertizare:

Sistem avertizare

E-MAIL

Information can be submitted to the Kärcher Corporate Compliance Team at the following e-mail address: compliance@karcher.com

TRIMITE E-MAIL

TELEFON

Pentru a contacta telefonic echipa Kärcher Corporate Compliance, vă rugăm să sunați la numărul:

+49 (7195) 14 1500

POȘTĂ

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Bogdan Voievod, 7, MD-2068,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
CO₂- NEUTRAL WEBSITE