Sustenabilitatea ca parte integrantă a strategiei Kärcher

Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei afacerii de familie Kärcher. Suntem responsabili pentru mediu, pentru produsele noastre, pentru lanțul nostru de aprovizionare, pentru producția noastră, pentru compania noastră și pentru toți angajații noștri. Credem că putem schimba spre bine lumea în care trăim. Be the difference!

 

Suntem responsabili pentru activitățile noastre

Dezvoltarea corporativă durabilă, focusată pe oameni, reprezintă fundamentul afacerii noastre. Noi tindem să creăm valoare - pentru clienții noștri, angajații noștri și compania noastră. Nu suntem doar antreprenori conștiincioși, suntem  conștienți de întreaga responsabilitate socială pentru activitățile companiei și avem o atitudine serioasă față de toate domeniile de activitate. Pe de o parte, asigurăm dezvoltarea durabilă a companiei prin produse de succes cu cerere ridicată și parteneriate deschise și fiabile cu clienții, angajații și furnizorii noștri. Pe de altă parte, ne străduim să creăm un mediu de lucru atractiv, să reducem impactul activităților noastre asupra mediului și să folosim resursele în mod eficient.

Pe baza conceptului de marcă, am dezvoltat motto-ul „Be the difference” pentru comunicarea noastră în domeniul dezvoltării durabile. Pentru că vrem să schimbăm lumea spre bine și să fim reperul din industria noastră. În acest scop, am stabilit obiective clare pentru perioada până în 2025 - producția noastră globală este neutră în CO₂. Până în 2025 ne vom reduce amprenta noastră completă de CO₂ cu 21%, urmată de încă 21% până în 2030.

În fabricarea produselor și ambalajelor noastre, ne concentrăm din ce în ce mai mult pe reducerea cantității de plastic și utilizarea materiilor prime regenerabile. Facem din durabilitate o parte integrantă a întregului lanț de aprovizionare.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Domeniile de activitate din cadrul strategiei noastre de dezvoltare durabilă


Sponsorizare culturală

„Prin strategia sa de sustenabilitate 2025, Kärcher și-a stabilit ținta de a-și concentra angajamentul social pe tema conservării valorii culurale. Un domeniu în care acest lucru s-a dovedit deja de succes de mulți ani este sponsorizarea culturală. Aceasta implică munca gratuită pentru păstrarea monumentelor și clădirilor istorice.

Din 1980, am curățat peste 150 de monumente din întreaga lume, ca parte a lucrărilor noastre de restaurare. Printre care se numără Colonadele de pe St. Piața lui Petru din Roma, statuia lui Hristos din Rio de Janeiro, Colosii din Memnon de peste 3300 de ani din Luxor, Egiptul și sculpturile capetelor președinților de pe Muntele Rushmore, această listă include și catedrala din Aachen și Biserica Memorială Kaiser Wilhelm din Berlin.

Îndepărtarea creșterii organice și a crustelor negre asigurp conservarea monumentelor pentru generațiile viitoare, precum și le permite restauratorilor să identifice și să repare mai ușor daunele. Proiectele au un termen de aproximativ doi ani și sunt întotdeauna planificate și executate în strânsă colaborare cu proprietarii, conservatorii monumentelor, restauratorii și istoricii de artă.”


Cifre și fapte

Prezența obiectivelor obligă și evaluarea rezultatelor obținute. Acest lucru este valabil și pentru conceptul de dezvoltare durabilă, deoarece nu este suficient o companie să se limiteze la simple promisiuni. Este important să fie respectate obiectivele stabilite în cadrul strategiei și să fie revizuite în continuu performanța de sustenabilitate.

Începând cu 2014, ținem evidența obiectivelor atinse în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă la toate locațiile de producție și logistică din întreaga lume. Am unificat și digitalizat complet această contabilitate. Analizăm emisiile de CO₂, consumul de apă și energie și măsurăm progresul în dezvoltarea materialelor de ambalare.

De asemenea, monitorizăm respectarea legislației și standardelor de mediu, cum ar fi ISO 14001, într-o formă standardizată și complet digitală. În total, aplicăm peste 10.000 de reguli și reglementări.

Ne concentrăm pe recomandările Global Reporting Initiative (GRI) în pregătirea rapoartelor noastre KPI.

Устойчивое развитие – цифры и факты

Premii


Dezvoltare durabilă. La origini.

Responsabilitatea este o parte indispensabilă a culturii corporative de la înființarea Kärcher. Chiar și atunci, Alfred Karcher și soția sa Irene au fost ghidați de faptul că succesul economic durabil este imposibil fără luarea în considerare a intereselor sociale.

În 1939, după ce tânăra companie s-a mutat la Winnenden, Alfred Karcher și-a construit propriul sistem de tratare a apelor uzate pe locul fabricii. În 1940, a fondat Fundația Alfred Karcher pentru a ajuta angajații social vulnerabili, iar din 1943 până în 1948 a organizat producția de jucării pentru cadouri de Crăciun pentru copiii angajaților.

Au fost multe alte realizări și în acest domeniu. Acestea includ un proiect de curățare a unei statui a lui Iisus Hristos în Rio de Janeiro, punerea în funcțiune a propriilor noastre sisteme de energie solară și încălzire la uzină, publicarea codului de conduită Kärcher, proiecte de cercetare în domeniul producției eficiente din punct de vedere energetic implementarea unui sistem global de management al energiei și a primelor componente seriale realizate din materiale plastice reciclate.

Альфред_Ирен

Inițiative și colaborare